de heer mr. R.H. Hulshof (Rudolf)Advocaat

  Rudolf Hulshof ontfermt zich over zaken  in het ondernemingsrecht, algemeen civiel recht, onroerend goedrecht (waaronder bouwrecht) en insolventierecht. “In de laatste twee vakgebieden heb ik een specialisatie-opleiding gevolgd. Daarbij ga je aanzienlijk dieper in op de materie. Daarmee neem je in veel gevallen een voorsprong op een tegenstander die zich niet (zover) heeft gespecialiseerd.”

  “Het mooie van mijn werk is dat geen zaak en dag hetzelfde zijn en dat het een beroep doet op verschillende onderdelen van je persoon en karakter. Natuurlijk is het belangrijk dat je je vak verstaat en je kennis goed bijhoudt, maar je moet vooral ook kunnen inventariseren en analyseren. En niet te vergeten: posities, situaties en mensen goed kunnen inschatten. Dat, samen met de vaak diepgaande contacten met de klant, maakt dit vak zowel boeiend als uitdagend.”

  Rudolf Hulshof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en (sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht, waaronder vallen:
   • Bouwrecht;
   • Erfdienstbaarheden;
   • Erfpacht;
   • Burenrecht.
  • Ondernemingsrecht, waaronder vallen:
   • Vennootschappen;
   • Verenigingen en stichtingen;
   • Fusies en overnames;
   • Bestuurdersaansprakelijkheid;
   • Beroepsaansprakelijkheid.
  • Burgerlijk procesrecht, waaronder vallen:
   • Arbitrage;
   • Beslag- en executierecht.

  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Contactgegevens

  Mobiel: (06) 10 11 72 61

  E-mail: hulshof@birne.nl