de heer mr. P.H. Redeker (Peter)Advocaat

  Peter Redeker is gespecialiseerd in arbeidsrecht (met inbegrip van ambtenarenrecht) en insolventierecht. Hij heeft daarnaast uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onderwijsrecht, notarieel tuchtrecht, ondernemingsrecht en algemeen civiel recht. Hij benadrukt het belang van de menselijke component van zijn vak.

  “De wet- en regelgeving kennen alleen is niet genoeg. Je moet sociale vaardigheden en mensenkennis hebben. Je moet creatief zijn om de beste, soms onverwachte oplossingen te vinden. En je moet pragmatisch zijn. Heeft iemand geen zaak? Dan zijn we daar heel open en direct in. Klanten waarderen dat. Dat blijkt wel uit de langdurige relaties die we met ze hebben.”

  Peter Redeker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en (sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht, waaronder vallen:
   • Medezeggenschap
   • Collectief ontslag
   • Pensioenen
   • Arbeidsmediation
   • Internationaal arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht, waaronder vallen:
   • Vennootschappen;
   • Verenigingen en stichtingen;
   • Fusies en overnames;
   • Bestuurdersaansprakelijkheid;
   • Beroepsaansprakelijkheid.

  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Contactgegevens

  Mobiel: (06) 20 61 76 88

  E-mail: redeker@birne.nl