Bij vragen over ondernemingsrecht neemt u vrijblijvend contact op met Birne Advocaten (0513-760 860).

 

Ondernemers lopen regelmatig aan tegen juridische vragen. Of het nu gaat om het personeel, om de verhouding met een bank of om de incasso van onbetaalde facturen. Degelijk en snel juridisch advies kan het verschil maken.

Ondernemingsrecht en contractenrecht zijn nauw met elkaar verbonden: de interpretatie, de vorm en de rechtsgeldigheid van eerder bereikte overeenkomsten en getekende contracten bepalen in veel gevallen wie gelijk krijgt. 

Birne Advocaten bekijkt samen met u of u – op basis van wet en jurisprudentie – gelijk heeft en, zo ja, hoe u uw gelijk ook daadwerkelijk kunt halen.

Birne Advocaten adviseert ondernemers in uiteenlopende kwesties. Peter en Rudolf hebben beiden een specialisatieopleiding insolventierecht afgerond en kunnen ondernemers dus ook in financieel moeilijke tijden adviseren. Neem nu vrijblijvend contact op met Peter Redeker of Rudolf Hulshof.

Wij kunnen u onder andere bijstaan in zaken betreffende:

 • de oprichting van een vennootschap;
 • de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap;
 • de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • algemene voorwaarden en het gebruik ervan binnen een organisatie;
 • de positie van (een) aandeelhouder(s);
 • de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten;
 • de aanbiedingsplicht en de levering van aandelen;
 • de overname van activa en passiva;
 • de (voorbereiding van een) aanvraag tot faillietverklaring van de vennootschap;
 • de positie van de bestuurder in het zicht van een faillissement van de vennootschap;
 • de ondernemingsraad;
 • de uitleg van en de totstandkoming van een overeenkomst tot het aangaan van een vennootschap onder firma;
 • de aansprakelijkheid van (voormalige) vennoten in een vennootschap onder firma et cetera;
 • de opzegging of “opsplitsing” van een maatschap;
 • de (on)mogelijkheid om personen uit te sluiten als lid van een vereniging;
 • het verhaal van schade op veroorzakers of op verzekeraars (bijvoorbeeld bij brandschade aan een woning).
 • De juiste man om aan je zijde te hebben. Mr. Redeker is altijd bereid mee te denken. Hij balanceert op de grens tussen adviseur en jurist. Ik bel hem geregeld voor afstemming. 'Ik maak nu dit mee, welke vervolgstappen kan ik het beste kiezen?' Daarbij is hij niet bang om ook zijn intuïtie een rol te laten spelen. Mr. Redeker en ik zijn het er beide over eens dat zaken beter niet voor de rechter kunnen komen. In het voortraject moet je al proberen om met de tegenpartij tot een goede oplossing te komen. Maar wel via het hands on-principe. Niet afwachten, maar zelf de leiding nemen. Mr. Redeker kan snel schakelen, onderneemt meteen actie en is altijd to the point. De juiste man om aan je zijde te hebben.

  De heer Oostra
 • Denken in kansen en oplossingen, in plaats van gelijk de strijd aan te gaan. Hij weet exact waar ik als ondernemer rekening mee moet houden en behartigt mijn belangen en wensen. Ik ben erg te spreken over zijn werkwijze. Hij denkt in kansen en oplossingen, in plaats van gelijk de strijd aan te gaan. Dat past bij mij.

  De heer Veenbaas
 • Een man met kennis van zaken, die me geweldig bijstond. Tijdens het intakegesprek vertelde hij me in detail hoe het proces zou verlopen. Mr. Redeker heeft tijdens de onderhandelingen met mijn toenmalige werkgever al het mogelijke eruit gehaald. Groot voordeel is dat hij beide kanten van de zaak kent. Zowel voor werkgever als werknemer staat hij regelmatig in de rechtszaal. Hij kent het klappen van de zweep als geen ander. Daar hebben we zeker ons voordeel mee gedaan.

  De heer Van der Laan