Arbeidsrecht: het terrein waar de specialist het verschil kan maken.

 

 

Birne Advocaten helpt werkgevers en werknemers arbeidsconflicten te voorkomen. Ook als een procedure onvermijdelijk is, kunnen we u natuurlijk bijstaan. Peter Redeker heeft jarenlange ervaring als advocaat in het arbeidsrecht. Of het nu gaat om het realiseren of aanvechten van een ontslag, het oplossen van geschillen in de ondernemingsraad of het afdwingen van een relatiebeding: Birne staat voor u klaar. Neem nu vrijblijvend met Peter Redeker op.

Wij kunnen u onder andere bijstaan in zaken betreffende:

 • het opstellen van of de uitleg van arbeidsovereenkomsten, bedingen, regelingen (gebruiksregelingen, leaseregelingen, studieregelingen) en sociaal plannen;
 • de uitvoering van arbeidsovereenkomsten door de werkgever of de werknemer (bijvoorbeeld het verrichten van de bedongen werkzaamheden of de inachtneming van een relatiebeding);
 • de loon(door)betaling;
 • de aanspraak op en de uitvoering van vakantierechten;
 • de wijziging van de arbeidsomvang of van de werkzaamheden;
 • de (niet-)naleving van CAO-bepalingen;
 • de overgang van een onderneming en de gevolgen voor werkgever en werknemer;
 • de diverse varianten van beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst;
 • de (on)mogelijkheden voor de werknemer (of werkgever) om de (poging tot) beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst aan te tasten;
 • werkgeversaansprakelijkheden, arbeidsongevallen;
 • een situatie van (gedwongen) collectief ontslag;
 • zaken betreffende (de positie van) een ondernemingsraad;
 • de rechten en plichten van een (voormalig) werknemer in het kader van de sociale zekerheid et cetera.
 • Een man met kennis van zaken, die me geweldig bijstond. Tijdens het intakegesprek vertelde hij me in detail hoe het proces zou verlopen. Mr. Redeker heeft tijdens de onderhandelingen met mijn toenmalige werkgever al het mogelijke eruit gehaald. Groot voordeel is dat hij beide kanten van de zaak kent. Zowel voor werkgever als werknemer staat hij regelmatig in de rechtszaal. Hij kent het klappen van de zweep als geen ander. Daar hebben we zeker ons voordeel mee gedaan.

  De heer Van der Laan
 • Via Anker & Anker Strafrechtadvocaten kwam ik terecht bij mr. Redeker. Vanaf het eerste moment had ik vertrouwen in een goede afloop. Mr. Redeker straalt zekerheid en rust uit. Als hij praat weegt hij zijn woorden af. En ook op papier is zijn redevoering ijzersterk. Ik heb zo objectief mogelijk moeten vertellen wat er is gebeurd. Ik weet nog dat mr. Redeker zei: "Als ik op uw verhaal af kan gaan, zullen we deze zaak zeker winnen." En hij kreeg gelijk.

  De heer Moerings