Terug naar Nieuws

De uitspraak van de Kamer voor het Notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden van 22 juli 2016, waarbij de notaris uit zijn ambt werd ontzet, is op 30 mei 2017 door het Gerechtshof Amsterdam vernietigd. Aan de notaris is een schorsing voor de duur van drie maanden in de uitoefening van zijn ambt opgelegd. De notaris werd bijgestaan door mr. R.H. Hulshof.

Klik hier voor de uitspraak