Terug naar Nieuws

Zonder een crisis kan ondernemen al een uitdaging zijn. Nu het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding ervan een steeds groter effect op het maatschappelijk leven hebben, ondervinden steeds meer ondernemers en particulieren de soms verstrekkende gevolgen.

Een deel van de ondernemers in Nederland heeft ofwel op eigen initiatief, ofwel op last van de overheid de deuren al tijdelijk gesloten. Blijft de huidige crisis voortduren, dan zullen meer ondernemingen hun activiteiten tijdelijk (of zelfs permanent) moeten staken.

In bijvoorbeeld de verhouding tussen werkgevers en werknemers, die tussen verhuurders en huurders of die tussen aannemers en opdrachtgevers kunnen de onzekere tijden en de gevolgen van het virus en de overheidsmaatregelen eenvoudig voor onrust en – uiteindelijk – geschillen zorgen. De financiële “pijn” zal bij één van de contractspartijen terechtkomen of moeten worden gedeeld.

Als de onrust tussen contractspartijen kan worden weggenomen door overleg, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Mocht u daarin geadviseerd willen worden, neemt u dan contact op met ons. Als u weet wat uw (juridische) positie is, kunt u het gesprek met uw contractant ook beter geïnformeerd ingaan.

Er zijn ook situaties, waarin geen overleg mogelijk is (of lijkt) of waarin overleg niet tot een (acceptabel) resultaat leidt. Ook kan het zijn dat een contractspartij het zich simpelweg niet kan veroorloven tot een compromis te komen. Ook in dergelijke gevallen is het verstandig tijdig advies in te winnen. Dat zou een (slepend) juridisch conflict kunnen voorkomen.

Mocht u behoefte hebben aan advies of bijstand, aarzel dan niet en neem direct contact op met ons kantoor (0513-760860) dan wel rechtstreeks met Peter Redeker (06–20617688) of Rudolf Hulshof (06–10117261).