Of, wanneer en hoe de economie zich zal herstellen, nadat de coronacrisis achter de rug is, is onzeker. Ondernemers zullen bij het nemen van beslissingen toch rekening moeten houden met die onzekere toekomst en dus met verschillende scenario’s. Natuurlijk is het personeel daarin een belangrijk element. Omdat de loonkosten voor de meeste ondernemingen de grootste […]

Lees meer

Zonder een crisis kan ondernemen al een uitdaging zijn. Nu het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding ervan een steeds groter effect op het maatschappelijk leven hebben, ondervinden steeds meer ondernemers en particulieren de soms verstrekkende gevolgen. Een deel van de ondernemers in Nederland heeft ofwel op eigen initiatief, ofwel op last […]

Lees meer

Op 15 maart 2017 deed de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak over de bevoegdheid van de Rechtbank in een vrijwaringsincident (ECLI:NL:RBNHO:2017:5938). Een installateur heeft in opdracht van een bouwkundig aannemer (een vennootschap onder firma) het installatiewerk in een hotel uitgevoerd.

Lees meer

Mr. R.H. Hulshof stond tegelzetter A. bij die in eerste aanleg en in hoger beroep in het gelijk is gesteld. De heer B. heeft aan A. de opdracht verstrekt en daarbij niet vermeld dat B. zou contracteren namens een derde, een (inmiddels failliete) vennootschap.

Lees meer