Vanaf 1 juli 2018 zal Birne Advocaten geen gebruik meer maken van het postadres Postbus 1251, 8900 CG Leeuwarden. Uw post kunt u per die datum (maar uiteraard ook nu al) zenden naar ons kantooradres: Wiardaplantage 7, 8939 AA Leeuwarden.

Lees meer

Op 15 maart 2017 deed de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak over de bevoegdheid van de Rechtbank in een vrijwaringsincident (ECLI:NL:RBNHO:2017:5938). Een installateur heeft in opdracht van een bouwkundig aannemer (een vennootschap onder firma) het installatiewerk in een hotel uitgevoerd.

Lees meer

Mr. R.H. Hulshof stond tegelzetter A. bij die in eerste aanleg en in hoger beroep in het gelijk is gesteld. De heer B. heeft aan A. de opdracht verstrekt en daarbij niet vermeld dat B. zou contracteren namens een derde, een (inmiddels failliete) vennootschap.

Lees meer