Onze tarieven zijn concurrerend. Vóór het begin van de werkzaamheden spreken wij de voorwaarden van onze dienstverlening af. Wij verrichten onze werkzaamheden in beginsel op basis van het overeen te komen uurtarief.

Soms is het mogelijk een prijsafspraak te maken. Een afspraak dat u ons alleen betaalt als wij uw zaak winnen, no cure no pay,  mogen en kunnen wij niet maken. Per 1 oktober 2020 nemen wij geen nieuwe zaken meer in behandeling op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, een zogeheten ‘toevoeging’.

Het voor uw zaak afgesproken uurtarief wordt steeds verhoogd met 6% kantoorkosten en 21% BTW. U betaalt voor de uren die wij besteden aan uw zaak. Ook een eventueel vervangende of opvolgende advocaat zal in uw zaak het met u overeengekomen tarief hanteren. Wij noteren en declareren werkzaamheden in tijdseenheden van 6 minuten. Bij iedere declaratie zenden wij u een specificatie toe van de bestede tijd en de ten behoeve van u gemaakte kosten. Het uurtarief kan per 1 januari worden aangepast.

Het uurtarief of een prijsafspraak dekt alleen de door Birne Advocaten B.V. verrichte werkzaamheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met andere kosten, zoals griffierecht en kosten van een deurwaarder.

Meer over deze kosten leest u hier: Overige kosten

Op al onze overeenkomsten en werkzaamheden zijn steeds uitsluitend van toepassing onze Algemene Voorwaarden.