Ook als u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand neemt u contact op met Birne Advocaten

Voor juridisch advies en bijstand in een procedure kunt u terecht bij verschillende dienstverleners.

Ook als u echter op grond van een verzekeringsovereenkomst recht heeft op rechtsbijstand (en u niet tevreden bent over de bijstand van de verzekeraar of van de door de verzekeraar aangewezen advocaat/jurist), kunnen wij u van dienst zijn.

In de polisvoorwaarden bij de verzekeringsovereenkomst zal vaak zijn opgenomen dat u, indien u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of als u het met de door uw verzekeraar uitgezette koers niet eens bent, een beroep kunt doen op een geschillenregeling.

Ook als uw rechtsbijstandverzekeraar in de polisvoorwaarden heeft opgenomen dat de verzekeraar de advocaat voor u kiest, dan staat het u wel degelijk vrij zelf een advocaat te kiezen.

Volgens artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht is het de verzekeraar niet toegestaan u in de vrije keuze van advocaat te beperken. U hoeft zich bij een beperking in die vrije advocaatkeuze dan ook niet neer te leggen. Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak.